print
Limba de comunicare între cetățenii republicii nu poate fi decât limba oficială - limba română
04.06.2018
7186 Accesări

În baza sesizării deputaților fracțiunii Partidului Liberal, Curtea Constituțională (CC) a declarat Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, adoptată pe 1 septembrie 1989, care oferea limbii ruse statut de limbă de comunicare, ca fiind desuetă (care nu mai corespunde spiritului vremii), pentru că însăși denumirea Legii reflectă o realitate depășită. Denumirea de „Republică Sovietică Socialistă Moldovenească” nu mai există din 23 mai 1991, când numele statului s-a modificat în Republica Moldova.

Curtea a subliniat că efectele declarării desuetudinii unei Legi echivalează cu abrogarea acesteia.

Așadar, limba rusă nu are statut de limbă de comunicare. În orice stat, limba de comunicare este limba oficială, în cazul Republicii Moldova – limba română.

Totodată, Curtea Constuțională a declarat neconstituționalitatea Articolului 4, alineatul 2 din Codul Jurisdicției Constituționale și Articolului 31, alineatul 2 din Legea cu privire la Curtea Constituțională.

Decizia CC o puteți vizualiza aici.

 

 

Copyright © 2019 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.