print
Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 din partea 
Partidului Liberal
27.06.2009
1.Chirtoacă Dorin – jurist, primar general al municipiului Chişinău
2.Ghimpu Mihai – jurist, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
3.Şalaru Anatol – medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
4.Fusu Corina – licenţiat în biologie şi chimie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
5.Cojocaru Vadim – economist, dr. în economie, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
6.Arhire Anatolie – inginer, vicepreşedintele oraşului Ungheni
7.Brega Gheorghe – medic, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
8.Vacarciuc Vadim – pedagog, antrenor, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
9.Bodrug Oleg – fizician, editor, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
10.Guţu Ana – filolog, dr. în filologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prim-vicerector ULIM
11.Hadârcă Ion – filolog, scriitor, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
12.Nemerenco Valeriu – jurist, dr. în drept, pretor, Pretura sectorului Buiucani, mun. Chişinău
13.Lupu Ion – inginer-silvicultor, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
14.Moldovanu Mihail – medic, dr. în medicină, deputat, Parlamentul Republicii Moldova
15.Vieru Boris – filolog, temporar neangajat în câmpul muncii
16.Cebanu Ion – jurist, preşedinte, Asociaţia obştească „Optimus”, mun. Chişinău
17.Munteanu Valeriu – primarul satului Floreni, r-nul Anenii Noi
18.Carp Lilian – pedagog, lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, mun. Chişinău
19.Apostol Ion – pedagog, director, SRL ”Optimal Impex”, mun. Chişinău
20.Cîrlig Mihail – medic, manager, pretor, Pretura sectorului Rîşcani, mun. Chişinău
21.Vasilachi Ana – jurist, magistru în drept, şef-adjunct, Direcţia construcţii capitale, Consiliul municipal Chişinău
22.Urîtu Ştefan – fizician, dr. în ştiinţe fizice, conferenţiar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), preşedinte, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova
23.Casian Ion – jurist, avocat, Baroul avocaţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău
24.Arseni Alexandru – jurist, dr. în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău
25.Lavric Vitalie – licenţiat în administraţia publică, manager, şef-adjunct, ÎM „Prim Trans", mun. Chişinău
26.Şalaru Gheorghe – pedagog, consultant în dezvoltare comunitară, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, or. Cimişlia
27.Ciobanu Sergiu – economist, jurist, director, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, mun. Chişinău
28.Boghean Sergiu – student, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, preşedintele Organizaţiei de Tineret a PL, mun. Chişinău
29.Chitoroaga Ştefan – inginer, director executiv, Organizaţia raională Ungheni a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
30.Ambros Mariana – economist, dr. în economie, consilier al primarului general, Primăria municipiului Chişinău
31.Roşca Violeta – pedagog, profesor, Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”, or. Drochia
32.Sascov Galina – pedagog, şef-adjunct, Direcţia asistenţă socială, Consiliul raional Criuleni
33.Miron Natalia – psiholog, psiholog-logoped, gimnaziul „M. Eminescu”, or. Orhei
34.Balcănuţă Nicolae – inginer, şef, Catedra de inginerie, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”, or.  Cahul
35.Herţa Veronica – economist, şef-adjunct, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, mun. Chişinău
36.Eremei Ana – pedagog, director-adjunct, Liceul Teoretic „Mihail Berezovski”, mun. Chişinău
37.Turtureanu Iurie – pedagog, manager, SRL ”MGM”, or. Căuşeni
38.Colin Valentina – economist, director, SRL „Fizalis”, or. Rîşcani
39.Pîrvan Dumitru – jurist, avocat, Biroul individual de avocaţi „Coca Pîrvan", or. Ialoveni
40.Cârnu Anatolie – pedagog, Liceul Teoretic „Ştefan Vodă”, or. Ştefan Vodă
41.Juganaru Igor – jurist, director, Centru de informare şi documentare pentru tineret, or. Leova
42.Cuzuioc Anatoli – tehnician-electrician, conducător, GŢ „ Anatol Cuzuioc", or. Rezina
43.Ivasi Boris – mecanic, şef de birou, SA „Hidroimpex", or. Soroca
44.Potîng Tatiana – filolog, lector universitar superior, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, mun. Bălţi
45.Popescu Ion – jurist, avocat, Biroul individual de avocaţi „Ion Popescu”, or. Sîngerei
46.Pavliuc Aurel – pedagog, conducător, GŢ „Pavliuc Vasile", com. Larga, r-nul Briceni
47.Ciobanu Valentin – jurist, temporar neangajat în câmpul muncii
48.Paierele Leonid – pedagog, manager, şef, Secţia pază, SRL „T. Schmidt Landbau”, or. Şoldăneşti
49.Gherman Victor – medic, medic-şef, Centrul de medicină preventivă, or. Făleşti
50.Gherasimov Roman – silvicultor, temporar neangajat în câmpul muncii
51.Romaniuc Nicolae – pedagog, jurnalist, temporar neangajat în câmpul muncii
52.Pleşcanu Vasile – pedagog, temporar neangajat în câmpul muncii
53.Coşleţ Ion – agronom, director, SC NICNET-COM SRL, or. Basarabeasca
54.Codreanu Valentin – economist, temporar neangajat în câmpul muncii
55.Trofim Mihail – economist, şef, Oficiul Teritorial Sud al Curţii de Conturi, or. Cahul
56.Talmazan Ghenadie – jurist, consultant juridic, ÎI „Burlac Iurie”, mun. Chişinău
57.Pavalean Albina – farmacist, director-adjunct, ÎI „PavaleanVida”, s. Răuţel, r-nul Făleşti
58.Petraşco Didina – economist, magistru în administraţia publică, şef, Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ nr. 3, mun. Chişinău
59.Ursachi Angela – pedagog, contabil, SC „Marcaproviz” SRL, or. Rezina
60.Sava Clara – pedagog, campioană mondială la judo feminin, director general, SRL „CLARLUM COM”, or. Ialoveni
61.Arsenii Feodor – metodist-organizator, director artistic, SRL ”Ultimul Bănuţ”, or. Orhei
62.Botezatu Vera – pedagog, temporar neangajată în câmpul muncii
63.Huzun Maria – pedagog, specialist principal, Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei, Consiliul raional Sîngerei
64.Barbalat Ecaterina – pedagog, profesor, şcoala medie, s. Şirăuţi, r-nul Briceni
65.Şalari Vitalie – jurist, specialist principal, Direcţia asistenţă juridică, Primăria municipiului Chişinău
66.Leca Ivan – jurist, director, ÎI „Leca Ion”, SRL „VANVELGO”, com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi
67.Grama Vasile – inginer constructor, conferenţiar universitar, şef de catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău
68.Guţu Vasile – inginer-mecanic, director, SRL „Insistenţa”, or. Rîşcani
69.Munteanu Valeriu – inginer-electronist, director, ÎI „Valeriu Munteanu”, or. Hînceşti
70.Văcaru Maria – pedagog, director-adjunct, Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”, s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă
71.Marcoci Mihail – inginer-constructor, director, SRL ”Speranţa 2”, or. Soroca
72.Lungu Mariana – licenţiată în contabilitate şi audit, contabil-şef, SRL ”Barzine-cons”, mun. Chişinău
73.Savcenco Svetlana – pedagog, educator, grădiniţa de copii nr. 1, or. Căuşeni
74.Tamaciuc Pavel – manager în organizarea comerţului, director, Agenţia imobiliară „Tamaciuc Pavel”, or. Străşeni
75.Moraru Igor – pedagog, inginer cadastral, primăria comunei Bubuieci, mun. Chişinău
76.Onu Alexei – licenţiat în economie şi drept, inspector siguranţă, ICS Metro Cash & Carry SRL, mun. Chişinău
77.Iliciuc Ion – medic, şef de catedră, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, mun. Chişinău
78.Puiu Ştefan – inginer-electrician, şef de serviciu, ÎM „Regia transport electric", mun. Chişinău
79.Ganenco Aneta – merceolog, director, SRL ”Medcosmetic Centru”, mun. Chişinău
80.Amarfii Dumitru – licenţiat în cibernetică şi informatică economică, contabil-şef, SRL ”Trimaran”, or. Nisporeni
81.Buruiană Maria – pedagog, director-adjunct, Liceul Teoretic ”Gh. Asachi”, or. Ungheni
82.Ciubotaru Igor – tehnician-tehnolog, contabil, director, ÎI „Ghid Cebotari”, mun. Chişinău
83.Muntean Ion – inginer-metrolog, consultant, AO „Ecofin Consult”, or. Călăraşi
84.Poştaru Alexandru – merceolog-economist, primarul satului Vadul lui Isac, r-nul Cahul
85.Ciobu Vadim – jurist, maistru, Întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ nr.15, mun. Chişinău
86.Iurco Eugenia – pedagog, profesor, Colegiul de arte plastice „Al. Plămădeală”, mun. Chişinău
87.Vatavu Dumitru – pedagog, şef-adjunct, Direcţia educaţie, tineret şi sport, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău
88.Obreja Dumitru – pedagog, fermier, s. Tartaul, r-nul Cantemir
89.Neamţu Lilia – medic, IMSP Spitalul raional Soroca
90.Cojocaru Andrei – jurist, administrator, ÎI ”Cojocaru Andrei”, or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău
91.Pascovschi Mihai – licenţiat în economie şi turism, temporar neangajat în câmpul muncii
92.Pohilenco Vasile – manager, antreprenor, or. Căuşeni
93.Paladi Margareta – medic, medic de familie, IMSP ”Centrul de sănătate Vatra”, mun. Chişinău
94.Salcuţan Eugeniu – jurist, director, SC „Salteh Prim” SRL, s. Mereni, r-nul Anenii Noi
95.Raţa Dumitru – inginer, şef de depozit, ÎM Regia „Exdrupo”, mun. Chişinău
96.Creţu Oleg – jurist, avocat, SRL ”ROLEFEU”, or. Leova
97.Ungurean Vlad – licenţiat în administraţia publică, specialist coordonator, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, mun. Chişinău
98.Melnic Alina – expert servicii bancare, Reprezentanţa BC „ProCredit Banc” SA, or. Floreşti
99.Sarivan Ana – jurist, secretar, Proiectul ”Brain Net Working”, mun. Chişinău
100.Boldurescu Adrian – inginer-constructor, specialist coordonator, Direcţia Generală transport public şi căi de comunicaţie, mun. Chişinău
101.Lipca Natalia – jurist, asistent, Proiectul ”Brain Net Working”, mun. Chişinău
102.Poiata Oleg – pedagog, temporar neangajat în câmpul muncii
 Copyright © 2022 Partidul Liberal. Toate Drepturile Rezervate.